Sol Vargadottra
STARKA KVINNOR I BYGGBRANSCHEN

AMANDA LYFTER JÄMNSTÄNDIGHETS FRÅGOR I BRANSCHEN

"Podcast Samhällsbyggnadskvinnor"

Jag heter Amanda Eklund och jobbar som arbetsledare
i samhällsbyggnadsbranschen.
På mina knappt 26 år har jag sett både både ris och ros från branschen.
Jag älskar byggbranschen på många sätt men samtidigt har jag känt mig
både begränsad och exkluderad många gånger i min yrkesroll.
Här vill jag se en förändring och därför startade jag
podcast Samhällsbyggnadskvinnor.

Samhällsbyggnadskvinnor är ingen “kvinnopodd”.
Det är en podcast som startades för att jag saknade kvinnliga kollegor
i produktionen och jag saknade kvinnliga förebilder.
Med denna podcast vill jag lyfta kvinnorna i branschen och på så sätt få
fram fler kvinnliga förebilder, för det behövs om vi ska kunna attrahera
fler kvinnor till vår bransch. Jämställdhet är heller ingen kvinnofråga
utan det är något som gynnar oss alla och därför vill jag också lyfta fram män i denna podcast som aktivt jobbar med jämställdhet och mångfald.
Med våra unika erfarenheter och vår kunskap vill jag inspirera både
kvinnor och män till att våga tänka annorlunda och våga utmana de normer som begränsar oss. Jag hoppas på att väcka nya tankar och reflektioner
som sedan kan påverka vårt handlande - på jobbet, i hemmet, i möten med nya människor - för det är det som kommer att göra skillnad, tror jag.

Sedan jag startade podden har jag blivit nominerad till Betonggalans jämställdhetspris 2019, fått agera moderator på mässor
och andra träffar som haft jämställdhet och mångfald på agendan.
Jag har föreläst, sitter i advisory board för Byggmässan 2020 och har utökat mina kunskapar genom att läsa till Certifierad Normingenjör
under våren 2020, för att få med mig mer verktyg till att bidra till en mer
inkluderande samhällsbyggnadsbransch.

Klicka på den bruna knappen om du vill komma till Amandas podcast "Samhällsbyggnadskvinnor!