Sol Vargadottra
Projekt

Har medverkat i flera olika projekt och är öppen för fler

Genom åren har jag hunnit medverka i ett flertal olika projekt inom byggbranschen och detta har gett mig en bredare erfarenhet och ett rikt kontaktnät.
Det har varit allt ifrån nätverk med olika konferenser, som har handlat om att framtidsanpassa byggbranschen och för att bana vägen för att fler kvinnor ska våga sig in. Rekrytering av kvinnor till byggbranschen och även stöttning för att de kvinnor som redan är inne, ska orka hålla sig kvar.
Jag har startat egna nätverk för att hjälpa varandra fram där alla inom min yrkeskår som ställningsbyggare är inkluderade, till att ha ett eget nätverka för bara kvinnorna där.

nätverk

Näta - Nätverket för kvinnliga byggnadsarbetare

Text kopierat från byggnads egen sida:


Är du kvinna i byggbranschen? Då kan du bli aktiv i Näta, Byggnads kvinnliga nätverk! Näta är en mötesplats för kvinnor att träffas, utbyta erfarenheter och utbilda sig. Näta finns för att stötta, stärka och behålla tjejer i byggbranschen.


Syfte

Stärka: Genom utbildning och organisering, för att få mer inflytande och makt över kvinnors situation som minoritet i byggbranschen. Med kunskap blir vi starkare och utvecklas tillsammans.

Stötta: Genom att nätverka och dela erfarenheter. Den centrala nätverksträffen är en mötespunkt för att stötta varandra och bilda lokala nätverk.

Behålla: Genom att stötta och stärka värnar vi om att alla ska kunna arbeta i byggbranschen oavsett kön.Mål

Att byggbranschen ska vara ett möjligt och naturligt val för kvinnor att söka sig till och att branschen ser människor och inte kön vid anställningar.

Att kvinnor ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män på politiska, ekonomiska och sociala plan.

Att vi är opinionsbildare och skapa debatt genom att belysa viktiga frågor ur ett jämställdhetsperspektiv.

Att alla ska känna ansvar för att behålla och stötta kvinnor så de stannar och trivs i branschen.


Frågor Näta driver

Näta driver frågor som att byggbodarna ska ha sanitetspåsar på toaletterna och att separata omklädningsrum ska vara en självklarhet på varje arbetsplats. Men också att andelen kvinnor bland förtroendevalda och ombudsmän ska öka.

Tack vare Nätas arbete har Byggnads bland annat en jämställdhetsansvarig i varje region. De följer Byggnads jämställdhetsplan och driver frågor för ökad jämställdhet i byggbranschen.


Årlig nätverksträff

Varje år anordnas en nätverksträff för kvinnliga medlemmar på Rönneberga kursgård. Denna träff varar i tre dagar, då vi diskuterar om hur det är att vara kvinna i byggbranschen, fackliga och politiska frågor, lyssnar på intressanta föreläsningar och har olika grupparbeten.

Besök byggnads egen kvinnliga nätverks sida genom klicka på
knappen nedan.

nätverk

Kvinnokonferens på Rönneberga

I maj deltog 35 kvinnor från hela landet i Kvinnliga nätverkets
fjärde konferens,
under tre dagar. Konferensen besöktes av journalisten Anita Jekander och av två ministrar från den svenska regeringen.


Två ministrar på konferensen
På årets konferens pratade Anita Jekander, känt nyhetsankare från Aktuellt, om kvinnligt och manligt utifrån sina erfarenheter. Hon gav en bild av hur kvinnor framställs i media och hur man skall bemöta journalister om man vill få fram sina åsikter. Det var ett mycket uppskattat föredrag.
Bostadsminister Berit Andnor berättade om varför vi valt en modell med generell välfärd. Marita Ulvskog, socialdemokraternas partisekreterare,
talade kring hur hon upplever politiskt arbete och hur hennes väg i politiken sett ut. Efteråt beskrevs hon av förtjusta deltagare som en påtaglig
och nära politisk företrädare, ett mycket gott betyg.
Jämställdhetsminister Jens Orback berättade om sin
och socialdemokraternas vision om ett jämställt samhälle. 

l år fanns mycket tid till egna diskussioner
Tid för egna diskussioner har varit ett stående önskemål från första konferensen. Det fanns också tid till att prata om de motioner som lagt fram till Byggnads kongress. De har väckts, som ett resultat av diskussioner under tidigare konferenser. På årets kongress är fyra kvinnor med, varav en också är föreslagen att representera sin hemavdelning i förbundsfullmäktige.
Ett resultat av nätverkets målmedvetna arbete.

"Innan konferensen beslutade jag mig för att sluta i byggbranschen"
Dock fick konferensen sitt bästa betyg den sista minuten, innan bussen skulle gå. Då reste sig en kvinna upp och sa:
– Innan konferensen beslutade jag mig för att sluta i byggbranschen.
Men det jag har upplevt de senaste dagarna och den gemenskap jag har känt, har gjort att jag ändrat mig. Aldrig att jag slutar med ett jobb jag i grunden trivs med. - Tack för de här dagarna, vi ses nästa år igen.

- Vill du veta mera om Byggnad kvinnliga nätverk?
Kontakt Jessica Andersson, Avd 4, Helsingborg tel 0431-36 08 20
eller Ann-Lousie Nilsson, Byggettan tel 08-734 65 97
(OBS! Tidningen är från 2006, så tel kanske inte stämmer längre).

nätverk

byggnads kvinnliga nätverk behövs

"Kvinnor beskriver ett utanförskap och en kamp för att få bli en naturlig del av laget"


1%

Byggnads andel kvinnor är under en procent och jobbar inom de flesta av våra avtalsområden, allt ifrån trä, betong, mur och rör till ställningsbygge och städ. Den största andelen kvinnor i Byggnads är byggstäderskor. 

”Kvinnor beskriver ett utanförskap och en kamp för att få bli en naturlig del av laget..” 

Byggnads kvinnliga nätverk har sin start och sitt ursprung i en allmänfacklig ledarutbildning som gick av stapeln i början av 2000. Det var den första utbildningen någonsin, som riktade sig enbart till kvinnor. För många blev det första gången man överhuvudtaget träffade och fick kontakt
med någon annan kvinna som arbetade i byggbranschen.

Flera beskriver utbildningen som en väckarklocka. Plötsligt upptäckte
de hur mycket gemensamt det fanns med andra kvinnor i branschen
och hur betydelsefullt det var. Den insikten blev den bas som
byggnads kvinnliga nätverk tog som sin utgångspunkt.

Många kvinnor var osäkra på om det var en bra idé
Det skapades en arbetsgrupp som skulle börja jobba riktat mot
Byggnads kvinnor. Meningen var att skapa ett forum för att utbyta erfarenheter och driva aktuella frågor. Till en början gick det trögt,
vilket i sig inte är så konstigt när man tar sig an något som ingen annan tidigare har gjort. Det var absolut ingen självklarhet för någon att
det fanns ett behov att jobba riktat mot kvinnor. Inte ens kvinnorna
själva var säkra på att detta var någon bra ide!

Idén om det starka laget är att alla är lika
Ute på byggarbetsplatserna jobbade man ju med män. Som hantverkare jobbade man i samma lag. Iden om det goda och starka laget bygger på
att alla är lika. Alla behövs och det är lagarbete som premieras.
Gammal eller ung, invandrare eller infödd, man eller kvinna men ytterst
så är det laget som samlat presterar något.
"Det finns kunder som vägrar betala då en kvinna utför jobbet"
Trots detta så beskriver många kvinnor en kamp som få män i branschen känner till. Kvinnor beskriver ett utanförskap och en kamp för
att få bli en naturlig del av laget. Många av kvinnorna får ett ganska
brutalt uppvaknande. De ser sin egen situation i ljuset av andras
och ett mönster blir tydligt. Insikten om en byggkultur som systematiskt utsätter kvinnor för kränkningar är smärtsam för alla som får den presenterad för sig. Den som besökt Byggnads kvinnliga nätverk
kan inte bortse från den. Där får man möta kvinnor som regelmässigt
utsätts för sexuella trakasserier från såväl arbetskompisar som arbetsgivare, som får höra att arbetsgivare inte vågar anställa därför att denne har kunder som vägrar betala för att en kvinna utför jobbet.
Men man får också möta kvinnor som verkligen brinner för sitt arbete,
som älskar att jobba med händerna och som tycker att byggnadsarbetare
är det absolut finaste man kan att om vara. Många kvinnor var därför tveksamma eller direkt negativa till att engagera sig i ett kvinnligt nätverk. Vad skulle jobbarkompisarna säga om detta?
Att engagera sig i en sådan här fråga skulle snarare förstärka utanförskapet, i alla fall inledningsvis.

Ljuset måste sättas på Byggnads kvinnor
Arbetsgruppen valde trots allt att jobba vidare. Idén om en konferens
enbart för kvinnor föddes. I ett förbund med så många olika yrkesgrupper och så många olika intresseområden måste ljuset även sättas på Byggnads kvinnor. Den första konferensen genomfördes 2003 och har sedan dess återkommit varje år.

nätverk

Eu equal projekt Libra

Nätverk för frågan "kvinnor i Byggsektorn"

Här kommer det bättre bild och mer material i text om ett par veckor.
Jag kommer att själv få materialet när min kontaktperson som drev projektet är tillbaka från semestern...

Utveckla branschen via Ledarna

Framtidsforum

Utveckla framtidens byggarbetsplats

Såhär löd inbjudan jag fick till projektet: 


Har du viljan?
Vill du vara med att påverka och förändra?
Kanske just dina ideér innehåller just den vitamininjektion
branschen behöver?

Framtidsforum är en opolitisk och fristående utvecklingsgenerator bestående av unga representanter från byggsektorns alla led.

Vårt mål är att påverka utvecklingen av vår byggbransch inför vår framtid.


När jag kom dit sattes vi ihop några olika personer från olika ställningar och yrken i branschen där vi fick diskutera hur vi ville att det skulle se ut på våra arbetsplatser i framtiden. Det var en trevlig dag och det kändes som att vi alla var ganska överens om hur vi ville att det skulle se ut, trots att vi hade helt olika erfarenheter av titlar och yrken.

Detta projekt varade under min skoltid på byggskolan för kvinnor.
En dag hade vi ett studiebesök av högsta ledningen från Skanska på skolan.
En av männen i kostym och slips kom rakt fram till mig och säger
- Det måste vara du som är Sol? Så räckte han fram handen och presenterade sig som VD för Skanska. Han började ta upp att han gillade mina idéer och återberättade något. Jag måste ha sett ut som ett dumt fån eller något, för han började skratta och sa att han förstod att jag inte kunde veta hur han visste om detta. Han berättade vidare att det var han som var pappa till projektet framtidsforum, som jag hade varit uppe i Stockholm och medverkat i. Så bjöd han in mig till att få komma upp dit igen för att få vara med när ledarnas examensarbete skulle presenteras. Då visade det sig att det var flera grupparbeten som de hade haft och vi var bara en av dem.  

Jag ringde upp Åsa Duan på Sveriges Byggindustrier som också var den drivande kraften bakom LIBRA och frågade om hon ville följa med mig dit, då hon bor i Stockholm. Åsa tackade ja och följde med mig dit och det var en jätte tillställning. över 100 personer från ledarna satt i lokalen, det var någon kändis från tv som var inhyrd som konferencier som jag nu inte kommer ihåg namnet på. Uppe på scenen satt tre olika VD  för Skanska, NCC och Peab. 

Åsa och jag smög in i rummet och satte oss längst bak för vi kände ingen där. De olika grupperna från ledarna fick komma upp på scen och presentera respektive grupparbete inför alla. En av grupperna hade arbetat med frågan arbetskläder och hur arbetskläder var anpassade till kvinnor och inte. Mitt i detta säger då Skanskas VD. 
- Vi har ju faktiskt en kvinnlig byggnadsarbetare här idag. Sol du kan väl komma upp här på scenen och presentera dig själv. 
Detta var ju då helt oförberett så jag blev ju lite chockad där jag och Åsa satt och trodde att vi inte syntes.

Resultatet blev i alla fall väldigt bra och vi kom snabbt in i gemenskapen under minglet då många var nyfikna på hur det var att vara kvinna på golvet i branschen. 

Nätverk

Nätverk för Ställningsbyggare

Facebook grupp

Denna grupp startade jag 2009. Anledningen från början var för att vi skulle kunna hitta varandra på Facebook för det är alltid bra att ha sina arbetskontakter nära till hands att kunna kontakta om jobb och så. Det var svårt att hitta folk annars på Facebook på den tiden om man inte visste vad de hette i både för och efternamn, samt de väldigt många kände man bara genom deras smeknamn.

När jag ändå hade startat gruppen växte idén om ett nätverk fram, för jag tänkte att om vi ändå har en gemensam grupp, kan vi ju också använda den till något vettigt då, som att tipsa varandra om jobb och så vidare. 

Strax där efter satte jag upp regler för gruppen och blev både älskad och hatad. Jag kände att jag ville att detta skulle bli riktigt seriöst och inte bara vara en grupp för inbördes beundran och massa trams. det fanns andra grupper på Facebook som man kunde ha till sånt i stället om man ville ha det.

Där med kom det upp regler som att hålla en god ton mot varandra, ingen mobbning utan att vi skall stötta varandra framåt istället. Arbetsgivare fick liv att söka efter personal och arbetarna kunde lägga upp förfrågningar om jobb med mera. 

Det blev en populär grupp som diskuterades i alla byggbodar på de flesta raster och folk la upp bilder på sina ställningar, även en del byggskämt lades upp i gruppen och det blev en trevlig grupp att vara i.

Idag har vi folk från de flesta organisationer som har med ställningar att göra med i gruppen som Sveriges Byggindustrier, Byggnads, STIB och så vidare.Nätverk

Nätverk för Kvinnliga Ställningsbyggare

Facebook grupp

Även denna grupp har jag startat och startade den för att jag märkte att kvinnorna i stora nätverket var allt för tysta och skrev aldrig. Så jag tänkte att jag gör istället en egen grupp för bara oss och tänkte att här kan vi lära känna varandra och bolla saker med varandra.  men tjejerna är väldigt tysta även här och det händer i stort sätt inget alls i denna gruppen idag. Någon gång i mellan åt hör någon journalist av sig till mig och frågar om jag har någon kvinna till dem som kan tänka sig att vara med i någon intervju och då låter jag dem tillfälligt vara med i gruppen för att fråga vem som vill ställa upp. Jag ser det också som ett bra ställe att samlas på för att ha lite koll på hur många vi är. Kanske att vi en dag drar ihop till någon kul träff av något slag. Men i nu läget ligger allt runt denna gruppen lite på is.

Det är nog bara ca hälften knappt av dem som är med som fortfarande arbetar som ställningsbyggare. Om du vet fler kvinnor där ute som inte är med, be dem kontakta mig på Facebook så lägger jag in dem i gruppen, för även om det inte händer så mycket just nu, kan det ändras. Samt vi kan lätt hitta varandra och kontakta varandra.

Dokumentär

Rekryteringsfilm & byggutbildning för kvinnor

Film

Detta är en dokumentärfilm på några minuter om fyra bygg tjejers skildringar från deras arbetsliv/privatliv, för hur att visa hur de lyckas att kombinera att vara mamma
och byggnadsarbetare.
Filmen är framtagen av Eu Equal Projekt LIBRA, som är ett Eu-projekt och ett samarbete mellan Byggnads, Ams och Sveriges Byggindustrier, för att rekrytera in fler kvinnor till branschen.
Läs mer om vad LIBRA var genom att klicka på knappen under filmen.

Fackförening

Byggnads facket


Jag har gått så gott som alla fackets grundutbildningar och även skolinformatörsutbildningen.
Detta gjorde jag för att jag var medlem för att få lov att vara med i det kvinnliga nätverket och för att sätta mig in i vad facket är och har nytta
och erfarenhet av det jag har fått med mig. Samtidigt har det varit
otroligt kul på utbildningarna och konferenserna.
Idag är jag inte medlem, då jag gick ur när jag själv startade eget
och efter de har jag mesta dels arbetat i Norge. 

Eget företag

Skorstens expertis


Under ett par år drev jag företaget skorstensexpertis tillsammans med min ex sambo och vi la ned det igen när vi gick isär och då började jag arbeta som ställningsbyggare igen och denna gång i Norge istället.

Anledningen till att vi startade igång det, var för att vi hade en arbetsgivare med ett snarlikt namn. Han var ökänd hos facket för att han behandlade sin personal extremt illa och det gjorde han med oss också.

Att dra in facket på honom skulle ändå inte hjälpa för det var en allt för hal fisk och det hade ändå inte förbättrat situationen för oss just där och då. Så vi valde att istället gå in och starta en konkurrerande firma då vi visste att det skulle svida hårdare för honom och vi behövde ändå ett nytt jobb där och då.

Vi var då nischade på skorstenar och edstäder och de utgjorde de mesta av jobben. Sedan gjorde även andra jobb som murning, putsning och plattsättning,.

Att ha haft eget inom branschen har gjort att jag förstår både arbetsgivarna och arbetarna och jag känner att det var en nyttig erfarenhet.